Het alom bekende leesplankje Aap, Noot, Mies bestaat al honderd jaar. Deze door hoofdonderwijzer M.B. Hoogeveen ontwikkelde leesmethode werd nog tot begin jaren zeventig gebruikt. Voor de klas stond de grote klassikale leesplank en alle leerlingen hadden op hun schoolbankje hun eigen leesplank met letterdoosje. Later kwamen er variaties op dit leesplankje, zoals het Katholieke Leesplankje en de methode Colenbrander. Ook is er een Indisch, een Zuid-Afrikaans en zelfs een Jiddisch plankje.
Het Educatorium beschikt over een vrij complete collectie leesplankjes.

Tevens zijn latere leesmethoden te zien, zoals Zien en Zeggen en Veilig Leren Lezen (boom, roos, vis)